Hướng Dẫn Tìm Hiểu Hiệu Ứng Sương Mù Của Redshift 3D Trong Cinema 4D + Model Miễn Phí Tải Về

Đơn giản là tác giả sẽ cho bạn hơn 20 phút du hành vào Redshift 3D của C4D tường tận cách tạo hiệu ứng sương mù, rất cần thiết cho các tác phẩm design về đêm, bí ẩn hoặc đơn giản không có thời gian hay thiếu tài nguyên để làm cả cái scene khủng long.

Ngoài ra trong phần Description của Video có ghi rất rõ chỗ tải về cái model miễn phí để thực hiện. Cái bộ đèn giao thông.

Ngoài ra cũng có thể ứng dụng tạo sương mù như trong phim Blade Runner