March 20, 2015

Công Ty Làm Phim Quảng Cáo

Rainstorm Film là công ty làm phim quảng cáo và hoạt hình 3D tại thành phố Hồ Chí Minh

Address: Floor 9, No. 68 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM.

Phone: (84-028) 38 688 117 | Fax: (84-028) 38 688 114

Mobile : 0908.505.505 | Email : info@vubao.com.vn