Hiệu Ứng Nước Simulation Từ Công Ty Làm Phim Quảng Cáo Tạo Hiệu Ứng

Hiệu ứng simulation về nước liquid qui mô lớn thể hiện khung cảnh sóng vỗ bờ hoàn toàn với CGI VFX