Lighting TD

Một bài post trong group Facebook chuyên về Tech Art là “Yêu FX, TD & Houdini” chia sẻ đơn giản công việc của Lighting TD Trong cái vụ làm về computer graphics nếu nói về các role đứng middle thì hiện nay khó nhất là FX TD, xong tới một cái vị trí thứ 2 Read more about Lighting TD[…]