Encino Wave Tìm Thấy Trong Video Mào Đầu Của Houdini 19.5 {Sea Swell)

Nhân sự kiện Houdini 19.5 ra cái video mào đầu, trong đó có phần render Karma Ocean, có một tiểu tiết tôi để ý đó là Encino Waves render với Karma, tôi đã làm thử một bài tập về nhà và mời cùng tìm hiểu kiến thức đó đây ứng dụng vào đồ họa máy Read more about Encino Wave Tìm Thấy Trong Video Mào Đầu Của Houdini 19.5 {Sea Swell)[…]

Giải Thích Các Chức Năng Shelf Tool Flip Fluid Của Houdini

Sử dụng Phần shelf tool khi học và sử dụng Houdini sẽ tự động tạo ra một hệ thống node liên kết để tạo ra các hiệu ứng physical simulation dành cho chất lỏng, liquid fluid. Hệ thống xử lý solver dựa trên phương thức tính toán chất lỏng FLIP. Trong Houdini FLIP fluid, một Read more about Giải Thích Các Chức Năng Shelf Tool Flip Fluid Của Houdini[…]