Epic Games Với Unreal Engine Đoạt Giải Engineer Emmy Lần 2

Năm nay sự kiện Epic Games bùng nổ trên các khắp mặt trận thị trường, không chỉ gây lộn ồn ào trên truyền thông dẫn đến các cuộc kiện tụng với Apple mà còn việc có góp vốn nhà đầu tư Trung Quốc chiếm tỉ trọng tỉ phần rất cao dẫn đến bị rơi vao Read more about Epic Games Với Unreal Engine Đoạt Giải Engineer Emmy Lần 2[…]