Làm Món Đồ Trang Sức Trung Hoa Bằng Maya, Zbrush Và Substance

Các hoạ sỹ mùa Covid luôn rất sẵn sàng chia sẽ về các thao tác thực hiện công cuộc tạo tác 3D của mình cho internet và truyền thông mạng xã hội. Đây là cách làm một món đồ trang sức Trung Quốc cổ bằng Maya, Zbrush và Substance