Unreal Engine Hướng Dẫn Làm Mây 4.26 + Project File

Lần trước tui có post lên page lamphimquangcao.tv về việc có phiên bản Unreal Engine 4.26 làm mây trôi rất đẹp, đúng kiểu volumetric và là feature mới của Unreal Engine. Tác giả Michael Kinsey cũng nghĩ đến việc làm tutorial và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng.

Hôm nay đã có tutorial và các project file cho anh em mong muốn tìm hiểu volumetric cloud trong Unreal Engine phiên bản 4.26 để sử dụng.