AMD Sắp Trình Diễn Thế Hệ RYZEN Mới Cho Desktop

CPU AMD đã hoàn toàn vượt mặt về thực hiện các tác vụ tính toán, gaming, ngay cả physical simulation cho các thế hệ desktop dùng trog công việc đồ hoạ từ các phần mềm render sử dụng CPU thông qua Houdini, Blender, cho đến cả những tác vụ nén video và biên tập. Bỏ Read more about AMD Sắp Trình Diễn Thế Hệ RYZEN Mới Cho Desktop[…]