Show Reel 2017 – Sản Xuất Phim Quảng Cáo tại Tp. HCM

https://www.vubao.com.vn Là công ty chuyên ứng dụng đa dạng các công nghệ sản xuất phim vào quá trình thiết kế và sản xuất phim quảng cáo, Rainstorm Film tập trung vào tính hiệu quả marketing thông qua hình ảnh lung linh, thiết kế sáng tạo và đặc biệt là nội dung thông điệp vô cùng sâu sắc.

Xuất phát từ những phương pháp tiếp cận TVC quảng cáo một cách sáng tạo, đề cao tính thẩm mỹ, tích hợp các giác quan của người xem như hình ảnh đồ họa 3D,  âm thanh, ánh sáng… những quảng cáo ấn tượng đã giúp cho khách hàng của Rainstorm Film đạt được kết quả kinh doanh tốt và nhanh chóng, đem lại hiệu quả ngay và luôn cho các chiến dịch marketing của dự án / doanh nghiệp.

Không chỉ với những phim 3D kiến trúc giới thiệu dự án bất động sản, Rainstorm Film còn lồng ghép quay phim kết hợp các diễn viên vào hình ảnh, giải pháp này đem lại một sự đồng nhất về hình ảnh con người trong không gian bất động sản, các chi tiết thiết kế không nhầm nhằn hoặc chất lượng quá sức thay đổi khi mua các footage trực tuyến, có thể nói đó là sự đầu tư chỉnh chu hơn và cao cấp hơn, gây thiện cảm về thương hiệu, hiệu quả marketing hơn cho sản phẩm khi khách hàng nhìn nhận.  (Giải pháp kết hợp quay phim diễn viên minh họa, lồng ghép với thiết kế phim 3D kiến trúc và các footage flycam không ảnh đem lại sự tăng cao giá trị hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm mà còn giúp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn)

Liên hệ Công Ty Làm Phim Quảng Cáo & 3D Vũ Bão – Rainstorm Film : 0908.505.505