Video 3D Kiến Trúc Sân Golf Long Biên Hà Nội

Tập đoàn Him Lam đầu tư và thiết kế dự án sân golf Long Biên Hà Nội, phim và phối cảnh do Rainstorm Film chủ trì thực hiện thiết kế diễn họa kiến trúc

Liên hệ Công Ty Làm phim Quảng Cáo Và 3D Phim Vũ Bão – Rainstorm Film. Email: info@vubao.com.vn hoặc sdt: 0908.505.505
Click Xem Thiết kế phối cảnh render 3D kiến trúc Rainstorm Film đã thực hiện