Sản Xuất Phim 3D Kiến Trúc Jamona Height – Sacomreal Phát Triển Và Đầu Tư


Sacomreal tin dùng Rainstorm Film phát triển liên tục sản xuất phim 3D kiến trúc giúp quảng bá phát triển địa ốc mới tại quận 7

Với tiền thân đã thực hiện sản xuất phim quảng bá địa ốc Jamona Golden Silk, Rainstorm Film đã nhận được đặt hàng tiếp tục thực hiện phim 3D kiến trúc Jamona Height, quảng bá cao ốc và khu thương mại liền kề khu qui hoạch biệt thực cao cấp tại quận 7 cùng chủ đầu tư Sacomreal

Liên hệ Công Ty Làm phim Quảng Cáo Và 3D Phim Vũ Bão – Rainstorm Film. Email: info@vubao.com.vn hoặc sdt: 0908.505.505
Click Xem Thiết kế render 3D kiến trúc Rainstorm Film đã thực hiện