Sản Xuất Phim 3D Kiến Trúc Richlane – Mapletree Singapore


Dự án Richalane, phim 3D kiến trúc kết hợp flycam và tổ chức quay phim nhà mẫu. Dự án phát triển bới Mapletree Singapore. Công ty làm phim quảng cáo & 3D Vũ Bão – Rainstorm Film thiết kế sản xuất

Quay phim flycam với drone DJI Inpsire 2, camera ghi hình RAW và 10bit màu, 4K

Quay phim nhà mẫu với Arri Alex Mini, 10bit màu, 4K

Liên hệ Công Ty Làm phim Quảng Cáo Và 3D Phim Vũ Bão – Rainstorm Film. Email: info@vubao.com.vn hoặc sdt: 0908.505.505
Click Xem Thiết kế render 3D kiến trúc Rainstorm Film đã thực hiện