Acendas Pro Trade – Khu Công Nghiệp 500ha – Phim Kiến Trúc


Ascendas là tập đoàn lớn của Singapore đầu tư các khu công nghiệp công nghệ cao khắp thế giới đã làm việc với Rainstorm Film và sản xuất phim kiến trúc khu công nghiệp 500ha ở bắc Bình Dương

Liên hệ Công Ty Làm phim Quảng Cáo Và 3D Phim Vũ Bão – Rainstorm Film. Email: info@vubao.com.vn hoặc sdt: 0908.505.505

Click Xem Thiết kế phối cảnh render 3D kiến trúc Rainstorm Film đã thực hiện