Một Vài R&D Về Water FX

Tui đang phát triển và học tập về Water FX cho tương lai làm phim, hiệu ứng thác đổ

Sóng vỗ bờ, scale sóng hơn 200m, đây là R&D

Khi render khối lượng hiệu ứng sóng này sẽ ra thế này

Sóng trên mặt biển có bụi bọt

Các hiệu ứng mưa simulation chân thực trực tiếp không phải làm qua các hiệu ứng map texture

Work In Progress vẫn còn đang thực hiện, cá voi nhảy khỏi mặt nước

Nghiên cứu về mặt biển